Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Chúng tôi thu thập dữ liệu khi khách truy cập đăng ký, đăng nhập hoặc liên kết tài khoản với bất kỳ nhà cung cấp xã hội nào được kích hoạt. Nó thu thập các dữ liệu sau: địa chỉ email, tên, định danh nhà cung cấp xã hội và mã thông báo truy cập để quý khách dễ dàng đăng ký tài khoản mua hàng trên website chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân trên trang web của bạn và không chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ ai ngoại trừ mã thông báo truy cập được sử dụng để liên lạc được xác thực với các nhà cung cấp xã hội.

Chúng tôi có chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba không?

Chúng tôi sử dụng mã thông báo truy cập mà nhà cung cấp xã hội đã cung cấp để liên lạc với nhà cung cấp nhằm xác minh tài khoản và truy cập an toàn vào dữ liệu cá nhân

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu?

Chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân đã thu thập khi người dùng xóa khỏi trang web

Chúng tôi có sử dụng dữ liệu cá nhân do người khác thu thập không?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập bởi các nhà cung cấp xã hội để tạo tài khoản trên trang web của bạn khi khách truy cập cho phép.

Chúng tôi có lưu trữ mọi thứ trong trình duyệt không?

Có, website chúng tôi phải tạo cookie cho những khách truy cập sử dụng quy trình cấp phép đăng nhập mạng xã hội. Cookie này cần thiết cho mọi nhà cung cấp để bảo mật thông tin liên lạc và chuyển hướng người dùng trở lại vị trí cuối cùng.

Plugin có thu thập dữ liệu đo từ xa, trực tiếp hay gián tiếp không?

Không