Brom Acent New

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

– Nguyên liệu nhập Ngoại
– Chống viêm,giảm đau,giảm phù nề
– Áp dụng công nghệ bán thải chậm
– Công thức dạng ngậm đột phá